Predsjedništvo

Savjet ima Predsjedništvo.

Predsjedništvo čine predsjednik i dva potpredsjednika, koji se biraju iz reda članova Savjeta.
Predsjednik i potpredsjednici imenuju se na vrijeme od jedne godine, naizmjenično iz redova predstavnika Vlade, predstavnika reprezentativnih organizacija sindikata Crne Gore i predstavnika reprezentativnih udruženja poslodavaca u Crnoj Gori.
 
Predsjednik Savjeta - Predrag Mitrović, predsjednik UPCG
Potpredsjednik Savjeta - mr Jakov Milatović, ministar ekonomskog razvoja
Potpredsjednik Savjeta  - Duško Zarubica, generalni sekretar SSCG

Skip to content