Tripartitni dijalog

Socijalni savjet Crne Gore je osnovan na tripartitnoj osnovi i čine ga po osam predstavnika:

Vlade Crne Gore

Reprezentativnih organizacija sindikata u Crnoj Gori:
Savez sindikata Crne Gore - SSCG i Unija slobodnih sindikata Crne Gore - USSCG)

Reprezentativnog udruženja poslodavaca u Crnoj Gori:
Unija poslodavaca Crne Gore - UPCG)

Članove Savjeta, Vlada, reprezentativne organizacije sindikata i reprezentativno udruženje poslodavaca imenuju, odnosno razrješavaju u skladu sa svojim aktima.

„Tripartizam je jedan od glavnih oblika socijalnog dijaloga. To je osnivački princip i temeljna vrijednost Međunarodne organizacije rada koji se nalaze u srcu rada organizacije“ National Tripartite Socijal Dialogue: an ILO guide for improved governance/ ILO, social Dialogue and Tripartism Unit, Govenrnance and Tripartism Department. – Geneva: ILO, 2013.

Skip to content